Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 150

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
6695/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Tài chính Chủ trương điều chỉnh, bổ sung kinh phí đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn và đào tạo nghề theo Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2019. 08/11/2019
833/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông V/v tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành. 01/07/2019
780/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. 24/06/2019
577/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và môi trường V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 17/05/2019
67/BCD-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Công an; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông V/v tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ 25/04/2019
6/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Y tế Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/03/2019
1128/VP-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Tài chính Công văn về việc thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 06/03/2019