Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 163

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
34/BC-BCĐ Ban Chỉ Đạo Đổi mới, Phát triển Kinh tế Tập thểm Hợp tác xã Báo cáo Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính Báo cáo số 34/BC-BCĐ ngày 26/02/2020 về Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 26/02/2020
218/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Tài chính Công văn số 218/UBND-KTTH ngày 20/02/2020 về việc Báo cáo kết quả đánh giá thực hành tiết kiệm chi thường xuyên năm 2019 của tỉnh Kiên Giang 20/02/2020
204/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin truyền thông Công văn 204/UBND-KTCN ngày 19/02/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai 19/02/2020
12/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 05/02/2020 về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 05/02/2020
156/CĐ-TTg Chính phủ Công điện Công an; Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Lao động TBXH; Ngoại giao; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Công điện về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 02/02/2020
101/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Công an; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Công văn về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 31/01/2020
09/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương; Tài chính Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 15/01/2020: Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 15/01/2020