Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 51

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
284/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng; Tài chính; Y tế Thông báo 284/TB-VP về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc nghe báo cáo công tác kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19 khu vực tuyến biên giới, do Văn phòng UBND tỉnh ban hành ngày 25/3/2020 25/03/2020
284/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Công an; Quốc phòng; Tài chính; Y tế Thông báo số 284/TB-VP ngày 25/3/2020 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc nghe báo cáo công tác kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19 khu vực tuyến biên giới 25/03/2020
1628/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng; Y tế Công văn 1628/VP-VHXH về việc tiếp tục rà soát và quản lý người nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, do Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 25/3/2020 25/03/2020
725/SYT-NVYD Sở Y Tế Báo cáo Các lĩnh vực khác; Quốc phòng; Y tế Công văn số 725/SYT-NVYD về việc triển khai thực hiện xét nghiệm rộng rãi COVID-19 do Sở Y tế tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 23/3/2020 23/03/2020
401/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng; Y tế Công văn 401/UBND-VHXH về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 22/3/2020 22/03/2020
400/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Ngoại giao; Quốc phòng; Thông tin truyền thông; Y tế Công văn 400/UBND-VHXH về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 22/3/2020 22/03/2020
1547/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng; Y tế Công văn 1547/VP-VHXH về việc tăng cường thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, do Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 21/3/2020 21/03/2020