Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 54

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
92/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tổng kết , đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 10/04/2020
64/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Quốc phòng Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/04/2020
54/KH-UBN Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do UBND tỉnh ban hành ngày 31/3/2020 31/03/2020
284/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng; Tài chính; Y tế Thông báo 284/TB-VP về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc nghe báo cáo công tác kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19 khu vực tuyến biên giới, do Văn phòng UBND tỉnh ban hành ngày 25/3/2020 25/03/2020
284/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Công an; Quốc phòng; Tài chính; Y tế Thông báo số 284/TB-VP ngày 25/3/2020 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc nghe báo cáo công tác kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19 khu vực tuyến biên giới 25/03/2020
1628/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng; Y tế Công văn 1628/VP-VHXH về việc tiếp tục rà soát và quản lý người nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, do Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 25/3/2020 25/03/2020
725/SYT-NVYD Sở Y Tế Báo cáo Các lĩnh vực khác; Quốc phòng; Y tế Công văn số 725/SYT-NVYD về việc triển khai thực hiện xét nghiệm rộng rãi COVID-19 do Sở Y tế tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 23/3/2020 23/03/2020