Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 120

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
42/TB-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo Nội vụ Thông báo số 42/TB-UBND của UBND tỉnh ngày 11/02/2020 về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang 11/02/2020
165/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Y tế Thông báo số 165/TB-VP của Văn phòng UBND tỉnh ngày 07/02/2020 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01/2020 07/02/2020
104/UBND-HCC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nội vụ; Văn hóa và Thể thao Công văn 104/UBND-HCC ngày 03/02/2020 về việc đính chính Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 03/02/2020
152/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Nội vụ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 17/01/2020: Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND tỉnh Kiên Giang năm 2020 17/01/2020
14/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Nội vụ Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 17/01/2020: Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 17/01/2020
02/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 06/01/2020: Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 06/01/2020
288/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Nội vụ Nghị quyết số 288/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2020 02/01/2020