Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 112

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2455/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Ngoại giao; Nội vụ Quyết định về việc ủy quyền quyết định việc cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đi công tác, học tập, nghiên cứu hoặc việc riêng nước ngoài 25/10/2019
11/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị Nội vụ Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 29/07/2019
809/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nội vụ V/v không ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ 26/06/2019
795/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nội vụ Công văn v/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.CPC 25/06/2019
790/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp V/v thực hiện công tác giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, trong khi chờ Chính phủ, Bộ ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 đã có hiệu lực thi hành 25/06/2019
222/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Nội vụ Công văn về việc thực hiện kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban, Ban Chỉ đạo 138/CP và ban Chỉ đạo 389 quốc gia 06/03/2019
150/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ Công văn về việc chấn chỉnh các trường hợp kéo dài thời gian học tập 18/02/2019