Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 147

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1587/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông Công văn số 1587/VP-KTCN ngày 24/3/2020 về việc hưởng ứng Giờ trái đất năm 2020 24/03/2020
729/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Nội vụ Quyết định 729/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 23/03/2020
274/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Nội vụ; Y tế Thông báo số 274/TB-VP ngày 20/3/2020 về phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn phòng UBND tỉnh. 20/03/2020
66/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Nội vụ; Thông tin truyền thông Báo cáo 66/BC-UBND về Công tác cải cách hành chính quý I và chương trình công tác trọng tâm quý II năm 2020 do UBDT tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 13/03/2020 13/03/2020
343/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Văn hóa và Thể thao; Y tế Công văn số 343/UBND-VHXH về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 13/3/2020 13/03/2020
1546/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Nội vụ Công văn 1546/VP-VHXH về việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nội dung văn bản của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế thuộc Vương quốc Campuchia đối với việc tạm ngưng nhập cảnh vào Campuchia và điều phối, đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới, do Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 13/3/2020 13/03/2020
276/TB-SNV Sở Nội vụ Thông báo Nội vụ Thông báo số 276/TB-SNV ngày 11/03/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc Thi tuyển công chức năm 2020 11/03/2020