Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 150

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1231/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công thương; Du lịch; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao V/v triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-Cp ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn 18/09/2018
1224/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tiếp tục ứng phó với lũ lớn trên địa bàn tỉnh 17/09/2018
5204/VP-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam 17/09/2018
4979/VP-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam 06/09/2018
4921/VP-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông V/v ứng phó với lũ lớn ở đồng bằng sống Cửu Long 04/09/2018
1131/UB-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông V/v triển khai công tác ứng phó với lũ năm 2018 23/08/2018
1117/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v triển khai thực hiện các chính sách tại Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 22/08/2018