Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 180

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
476/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm 06/02/2020
6858/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. 15/11/2019
1560/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 15/11/2019
2460/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Y tế Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả heo(lợn) Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kiên Giagn (bổ sung) 25/10/2019
5794/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông V/v triển khai thực hiện kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản" trên địa bàn tỉnh. 02/10/2019
5608/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ. 20/09/2019
848/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 03/07/2019