Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 249

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
05/BC-BCH-SNNPTNT Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai và Tìm kiếm, Cứu nạn Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tháng 6/2020 phương hướng chỉ đạo tháng 7/2020 19/06/2020
190/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2020 17/06/2020
793/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 15/06/2020
3371/VP-KHCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn (heo) Châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng 10/06/2020
3207/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông Cài đặt sử dụng và đẩy mạnh cập nhật thông tin địa phương lên ứng dụng "PCTT" trên điện thoại thông minh 03/06/2020
475/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh về công tác phòng chống cháy cấp bách trong mùa khô hạn 02/06/2020
171/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Quyết định số 78/2018/QĐ-TTg ngày 16/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/06/2020