Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 142

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
4591_VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc tham mưu thực hiện việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 05/08/2019
3900/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH V/v thực hiện hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) 04/07/2019
780/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. 24/06/2019
685/UBND-VHXH Ban Chỉ đạo PCDB GSGCTS Công văn điều hành Công an; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Thông tin truyền thông về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 04/06/2019
2730/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH Công văn về việc tham mưu tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc mộ liệt sĩ 16/05/2019
2637/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH về việc tham mưu thực hiện các đề nghị báo cáo kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/05/2019
2444/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH Thực hiện hướng dẫn hoạt động năm 2019 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam 03/05/2019