Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 142

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1817/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Lao động TBXH V/v phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang. 15/08/2016
2337/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Lao động TBXH Quyết định số 2337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03/11/2013