Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 142

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
6690/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Công văn về việc tham mưu tổ chức thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững 08/11/2019
2356/SLĐTBXH-BVCSTEBĐG Sở LĐTBXH Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc hướng dẫn tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 07/11/2019
152/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Lao động TBXH Triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/10/2019
6043_VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Lao động TBXH Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. 11/10/2019
5124_VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc thực hiện tổ chức Tết Trung thu năm 2019. 27/08/2019
5119_VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc thực hiện hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. 27/08/2019
5117_VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc thực hiện hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. 27/08/2019