Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 142

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
7334/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 09/12/2019
7076/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc tham mưu kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. 26/11/2019
6937/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc triển khai thực hiện xác minh thông tin thân nhân thờ cúng liệt sĩ. 19/11/2019
1557/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh. 15/11/2019
6705/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH V/v thực hiện gửi thông báo về việc cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 08/11/2019
6704/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc thực hiện hướng dẫn hoạt động nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã. 08/11/2019
6698/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc tham mưu thực hiện kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 08/11/2019