Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 198

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
227/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Lao động TBXH Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1023/QĐ-TTg, ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ 03/07/2020
1505/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang 01/07/2020
192/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Lao động TBXH Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và đề xuất Chiến lược giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/06/2020
1429/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Công an; Lao động TBXH; Tài chính; Tư pháp; Y tế Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/06/2020
269/BC-LĐTBXH Sở LĐTBXH Báo cáo Lao động TBXH Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 17/06/2020
190/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2020 17/06/2020
3240/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Tham mưu thực hiện tăng cường các giải pháp thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 04/06/2020