Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 44

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2534/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 Ủy ban nhân dân Quyết định Khoa học và công nghệ Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang. 10/11/2016
1825/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Khoa học và công nghệ; Tài chính Quyết định phân bổ nguồn kinh phí thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan, đơn vị năm 2016 15/08/2016