Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 44

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1481/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế V/v thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. 22/09/2017
123/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công thương; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Tài chính Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. 23/08/2017
1646/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và công nghệ V/v công nhận kết quả Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 2 tỉnh Kiên Giang (2016-2017) 04/08/2017
174/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nội vụ; Tài chính; Tư pháp; Thông tin truyền thông Kết quả đánh giá Chỉ số cải cach hành chính năm 2016 của tỉnh và phương hướng nâng lên Chỉ số cải cách hành chính những năm tiếp theo. 14/07/2017
1400/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quốc phòng; Thông tin truyền thông; Y tế Về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu tuyến biên giới. 30/06/2017
104/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng cường các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017. 30/06/2017
101/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Y tế Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 10/02/2017 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 30/06/2017