Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 209

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
34/BC-BCĐ Ban Chỉ Đạo Đổi mới, Phát triển Kinh tế Tập thểm Hợp tác xã Báo cáo Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính Báo cáo số 34/BC-BCĐ ngày 26/02/2020 về Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 26/02/2020
660/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao Công văn 660/VP-KTCN ngày 17/02/2020 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân 17/02/2020
155/STC-QLNS Sở Tài chính Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư Công văn số 155/STC-QLNS ngày 13/02/2020 về Báo cáo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm 2018, 2019 và nhu cầu năm 2020 13/02/2020
158/UBND-TH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư Công văn về việc chỉ đạo điều tra doanh nghiệp năm 2020 12/02/2020
568/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư Công văn số 568/VP-VHXH ngày 11/02/2020 về việc tham mưu thực hiên Chỉ thị số 07/CT-TTG ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia 11/02/2020
325/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Kế hoạch và đầu tư Quyết định số 325/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 11/02/2020 về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Giồng Riềng năm 2020 11/02/2020
324/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Kế hoạch và đầu tư Quyết định số 324/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 11/02/2020 về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Hiệp năm 2020 11/02/2020