Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 186

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
577/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và môi trường V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 17/05/2019
535/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư V/v thực hiện Nghị quyết số 207/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 208/2019/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 07/05/2019
6/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Y tế Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/03/2019
5/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Thông tin truyền thông; Xây dựng; Y tế Về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/03/2019
148/UBND-TH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Công văn về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 15/02/2019
1/CTr-UBND Ủy ban nhân dân Chương trình Công thương; Du lịch; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Văn hóa và Thể thao; Y tế V/v chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 01/2019 07/01/2019
1751/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Thông tin truyền thông Công văn triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018 - 2019 21/12/2018