Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 118

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
59/BC-BCĐ Ban Chỉ đạo Phổ cập Giáo dục, Xóa mù chữ Báo cáo Giáo dục và Đào tạo Báo cáo 59/BC-BCĐ ngày 23/3/2020 về Kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 23/03/2020
58/KH-BTC Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và công nghệ Kế hoạch số 58/KH-BTC ngày 23/3/2020 về Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII (2020 - 2021) 23/03/2020
57/KH-BTC Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Kế hoạch Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch số 57/KH-BTC ngày 23/3/2020 về Triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ IV tỉnh Kiên Giang(2020 - 2021) 23/03/2020
55/QĐ-BTC Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và công nghệ Quyết định số 55/QĐ-BTC ngày 23/3/2020 về việc ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kiên giang lần thứ VIII (2020 - 2021) 23/03/2020
397/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo Công văn 397/UBND-VHXH về việc chủ trương cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020 20/03/2020
354/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Lao động TBXH; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Công văn số 354/UBND-VHXH về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 15/3/2020 15/03/2020
803/BGDĐT-GDTrH Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo Công văn về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2) 13/03/2020