Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 12

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
41/QĐ-SCT Sở Công Thương Quyết định Công thương; Thông tin truyền thông Quyết định Ban hành Quy chế việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang 07/05/2020
16/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định BHXH Việt Nam; Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Xây dựng; Y tế Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 về việc phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2020 06/01/2020
03/2018/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Công thương Quyết định Ban hành quy định về hình thức và mức hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
2499/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Công thương Ban hành "Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang". 21/11/2017
1267/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Công thương Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Kiên Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV. 12/06/2017
1198/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Công thương Phê duyệt bổ sung Quy hoạch chợ An Hòa tại phường An Hòa, thành phố Rạch Giá và 01 chợ tại khu phố An Minh, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành vào Quy hoạch phát triển mạnh lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. 31/05/2017
985/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Rạch Giá năm 2017. 28/04/2017