Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 114

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
5794/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông V/v triển khai thực hiện kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản" trên địa bàn tỉnh. 02/10/2019
854/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Công an; Giao thông vận tải V/v tăng cường quản lý hoạt động xe thô sơ, xe ba bánh tự chế tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh 04/07/2019
821/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Giao thông vận tải; Công an Công văn v/v thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong mùa mưa bão năm 2019 27/06/2019
780/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. 24/06/2019
685/UBND-VHXH Ban Chỉ đạo PCDB GSGCTS Công văn điều hành Công an; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Thông tin truyền thông về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 04/06/2019
619/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Công thương; Thông tin truyền thông V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 23/05/2019
577/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và môi trường V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 17/05/2019