Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 562

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1351/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. 10/10/2019
1316/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc xây dựng kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03/10/2019
1304/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị. 02/10/2019
1230/UBND-TH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện hàng năm. 19/09/2019
680_BCD-VPTT Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1786/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang. 27/08/2019
1110_UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ngày 26/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. 26/08/2019
1106_UBND-TH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. 23/08/2019