Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 508

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
5703/VP-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về ứng phó lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long 10/10/2018
1330/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Giao thông vận tải; Thông tin truyền thông V/v tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quý IV/2018 05/10/2018
1272_UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 162/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 27/09/2018
5424_VP-VHXH Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác V/v thực hiện vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 26/09/2018
1236/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai ứng phó với lũ lớn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/09/2018
1231/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công thương; Du lịch; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao V/v triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-Cp ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn 18/09/2018
1224/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tiếp tục ứng phó với lũ lớn trên địa bàn tỉnh 17/09/2018