Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 581

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
165/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Y tế Thông báo số 165/TB-VP của Văn phòng UBND tỉnh ngày 07/02/2020 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01/2020 07/02/2020
09/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương; Tài chính Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 15/01/2020: Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 15/01/2020
02/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 06/01/2020: Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 06/01/2020
1743/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020. 17/12/2019
1849 - TB/TU Tỉnh ủy Thông báo Các lĩnh vực khác Thông báo kết luận của ban thường vụ tỉnh ủy về sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung 09/12/2019
388/TB-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo Các lĩnh vực khác Phân công nhiệm vụ Thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX. 03/12/2019
1612/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc chấn chỉnh công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 27/11/2019