Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 13

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1495/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông V/v thực hiện rà soát, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. 27/09/2017
141/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 22/09/2017
1595/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 27/07/2017
729/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế V/v tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. 17/05/2017
325/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo BHXH Việt Nam; Công an; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2017. 05/05/2017
13/TB-UBND Ủy ban nhân dân Thông báo BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Xây dựng; Y tế Thông báo về việc treo quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 13/01/2017