Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 11

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
148/UBND-TH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Công văn về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 15/02/2019
1082/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới 2017-2019 16/08/2018
2737/VP-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Tài nguyên và môi trường V/v tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 25/05/2018
715/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo BHXH Việt Nam; Lao động TBXH Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2002-2017. 27/10/2017
1646/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Tài chính V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. 24/10/2017
1495/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông V/v thực hiện rà soát, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. 27/09/2017
141/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 22/09/2017