Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 4

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tin truyền thông; Các lĩnh vực khác Thông tư 22/2019/TT-BTTTT Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 31/12/2019 31/12/2019
16/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tin truyền thông Thông tư quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa 05/12/2019
41/2017/TT-BTTTT Khác Thông tư Thông tin truyền thông Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. 19/12/2017
39/2017/TT-BTTTT Khác Thông tư Thông tin truyền thông Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 15/12/2017