Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 200

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2455/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Ngoại giao; Nội vụ Quyết định về việc ủy quyền quyết định việc cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đi công tác, học tập, nghiên cứu hoặc việc riêng nước ngoài 25/10/2019
1131-QD-HNBVN Khác Quyết định Thông tin truyền thông Ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Hội Nhà báo Việt Nam 24/12/2018
1099/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Khoa học và công nghệ Về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 1078/HD-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10/05/2018
77/QĐ-BCĐ Khác Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/05/2018
1011/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2018-2020. 27/04/2018
04/2018/QÐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nội vụ Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang. 20/04/2018
954/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển - kinh tế xã hội huyện Giang Thành năm 2018. 19/04/2018