Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 188

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1760/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước tỉnh Kiên Giang 20/08/2015
2004/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Xây dựng; Thông tin truyền thông Quyết định số 2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh mục công trình giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi và nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 22/09/2014
2844/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông; Tư pháp Quyết định số 2844/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 05/12/2013
2827/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng Quyết định số 2827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cấp hệ thống thủy nông nội đồng tỉnh Kiên Giang. 04/12/2013
2337/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Lao động TBXH Quyết định số 2337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03/11/2013
1716/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường; Các lĩnh vực khác Quyết định số 1716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2020. 16/08/2012