Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 188

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
04/2018/QÐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nội vụ Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang. 20/04/2018
954/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển - kinh tế xã hội huyện Giang Thành năm 2018. 19/04/2018
953/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển - kinh tế xã hội huyện Kiên Lương năm 2018. 19/04/2018
925/QĐ-VP Ủy ban nhân dân Quyết định Nội vụ Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 18/04/2018
60/QD-BCD Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Về việc phê duyệt các xã, phường thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội chuyển hóa năm 2018. 18/04/2018
824/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
823/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018