Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 151

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
152/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Lao động TBXH Triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/10/2019
80/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch Thực hiện trách nhiệm của UBND tỉnh đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/04/2018
77/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Khoa học và công nghệ Kế hoạch Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang năm 2018. 16/04/2018
57/KH-BCD Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Lao động TBXH Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về án toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kiên Giang năm 2018. 13/04/2018
74/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Nội vụ Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
72/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Lao động TBXH Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 05/04/2018
70/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kế hoạch Triển khai chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2018-2020. 04/04/2018