Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 10

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
15-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 13/01/2017
683/HD-BTĐKT Khác Hướng dẫn Nội vụ Hướng dẫn một số mẫu trong Thi đua khen thưởng 14/12/2016
14/HD-BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện CHỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/2/2016 của Bộ Chính trị về "Dẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 24/11/2016