Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
32-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018. 13/02/2018
31-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn công tác tuyển truyền biển, đảo năm 2018. 13/02/2018
30-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. 06/02/2018
22/HD-BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác; Văn hóa và Thể thao Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm tròn một năm số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018. 19/06/2017
18-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác; Quốc phòng; Thông tin truyền thông Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017. 15/03/2017
40/HD-BCĐ Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn việc thực hiện Quy chế tôn vinh khen thưởng hiến máu tình nguyện 14/03/2017
15-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 13/01/2017