Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 28

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
6/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Y tế Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/03/2019
5/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Thông tin truyền thông; Xây dựng; Y tế Về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/03/2019
4/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 25/02/2019
3/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Nội vụ Về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1455-TB/TU ngày 25/10/2018 về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/01/2019
02/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Thanh tra Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh kiên Giang 25/01/2019
1/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Công an; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông; Xây dựng Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư 03/01/2019
1558/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về việc đẩy mạnh thực hiện đối mời chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 13/07/2018