Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1128

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
593/TB-VP Khác Thông báo Xây dựng Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về xây dựng kế hoạch phát triển Đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 11/10/2016
594/TB-VP Hội đồng nhân dân Thông báo Kế hoạch và đầu tư Kết luận của Thường trực UBND tỉnh về bồi hoàn, hỗ trợ chi phí đầu tư Dự án Công viên Bãi Dương của Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang. 11/10/2016
595/TB-VP Khác Thông báo Tài chính Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về xử lý một số vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư các dự án của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc. 11/10/2016
598/TB-VP Khác Thông báo Kế hoạch và đầu tư Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Tiến Triển xử lý các vướng mắc của các dự án tại xã Bình An, huyện Kiên Lương. 13/10/2016
599/TB-VP Khác Thông báo Kế hoạch và đầu tư Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn về Dự án Phân hiệu Trường Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn tại Phú Quốc. 13/10/2016
602/TB-VP Khác Thông báo Kế hoạch và đầu tư về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về một số vướng mắc dự án của Công ty TNHH Đức Việt tại Bãi Trường, Phú Quốc. 14/10/2016
604/TB-VP Khác Thông báo Kế hoạch và đầu tư về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về một số vướng mắc dự án của Công ty Cổ phần Starbay Việt Nam tại Bãi Dài, Phú Quốc. 17/10/2016