Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1128

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
581/TB-VP Khác Thông báo Xây dựng Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại cuộc họp thông qua kế hoạch xây dựng và triển khai Đề án thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 03/10/2016
587/TB-VP Khác Thông báo Các lĩnh vực khác Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2016. 06/10/2016
585/TB-VP Khác Thông báo Nông nghiệp và phát triển nông thôn ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 05/10/2016
2229/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã trong lĩnh vực Quản lý chất lượngNông Lâm sản - Thủy sản và lĩnh vực Lâm nghiệpáp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 05/10/2016
589/TB-VP Khác Thông báo Tài chính V/v ý kiến kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 04/10/2016. 10/10/2016
590/TB-VP Khác Thông báo Các lĩnh vực khác Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn về việc thông qua các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh. 10/10/2016
591/TB-VP Khác Thông báo Giao thông vận tải Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại buổi làm việc nghe báo cáo ý tưởng quy hoạch đường Lạc Hồng nối dài và khu đô thị lấn biển Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá 10/10/2016