Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1128

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1557/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh. 15/11/2019
7119/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Du lịch Về việc tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển du lịch 03 vùng trọng điểm tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035. 28/11/2019
388/TB-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo Các lĩnh vực khác Phân công nhiệm vụ Thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX. 03/12/2019
7334/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 09/12/2019
1575/STP-QLXLVPHC Sở Tư pháp Công văn điều hành Tư pháp Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND tỉnh 10/12/2019
1743/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020. 17/12/2019
7434/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Thông tin truyền thông Về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng. 13/12/2019