Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1128

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
43/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Y tế Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 01/03/2017
193/TB-VP Ủy ban nhân dân Báo cáo Công an; Lao động TBXH; Tài chính; Y tế Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại Hội nghị sơ kết 02 năm (2015-2016) thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 27/02/2017
44/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Tư pháp Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 01/03/2017
33/KH-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Nội vụ Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 08/03/2017
238 /TB-VP Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công an; Du lịch; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về các vướng mắc Dự án Bãi Dài Resort của Công ty Cổ phần Starbay Việt Nam 17/03/2017
61/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Du lịch; Nội vụ Công tác cải cách hành chính quý I và chương trình công tác trọng tâm quý II năm 2017 13/03/2017
653/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Văn hóa và Thể thao V/v phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng thể dục, thể thao trong trường học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 24/03/2017