Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1128

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
53/TB-VP Ủy ban nhân dân Báo cáo Kế hoạch và đầu tư Kết luận của Thường trực UBND tỉnh về chủ trương hợp nhất các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Du lịch Phú Quốc. 09/02/2017
294/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Công thương Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Công Thương đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên dân bàn tỉnh Kiên Giang. 09/02/2017
20/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 16/01/2017
285/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác Sơ kết tình hình thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn I (2012-2015); mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 14/12/2016
280/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016. 08/12/2016
34/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2017. 10/02/2017
26/BC-BCĐ Khác Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 và kế hoạch năm 2017. 21/02/2017