Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1500

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
640/TB-VP Khác Thông báo Kế hoạch và đầu tư Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về vướng mắc dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại - Dịch vụ Nhiệt Đới tại Bãi Trường, Phú Quốc. 21/10/2016
641/TB-VP Khác Thông báo Kế hoạch và đầu tư Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về vướng mắc dự án của Công ty Cổ phần Hòa Giang Phú Quốc tại Bãi Trường, Phú Quốc. 21/10/2016
642/TB-VP Khác Thông báo Kế hoạch và đầu tư Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về vướng mắc các dự án của Công ty TNHH MTV Vinpearl Phú Quốc và của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc. 21/10/2016
643/TB-VP Khác Thông báo Kế hoạch và đầu tư Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về vướng mắc dự án của Công ty Cổ phần Căn nhà Mơ ước Phú Quốc tại Bãi Trường, Phú Quốc. 21/10/2016
644/TB-VP Khác Thông báo Kế hoạch và đầu tư Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về đề nghị bổ sung thuê môi trường rừng của Công ty Cổ phần Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Phú Quốc tại xã Dương Tơ và xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. 21/10/2016
646/TB-VP Khác Thông báo Kế hoạch và đầu tư Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về một số vướng mắc các dự án của Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch và Xây dựng T.T.C tại Phú Quốc. 21/10/2016
647/TB-VP Khác Thông báo Kế hoạch và đầu tư Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về vướng mắc dự án của Công ty TNHH Phương Anh Đức tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. 21/10/2016