Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1125

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
466/BCDPCDBGSGCTS Ban Chỉ đạo PCDB GSGCTS Công văn điều hành Y tế V/v đôn đốc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi 03/05/2019
685/UBND-VHXH Ban Chỉ đạo PCDB GSGCTS Công văn điều hành Công an; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Thông tin truyền thông về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 04/06/2019
667/CĐ-TTg Chính phủ Công điện Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sao gửi Công điện 667/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi và dịch cúm gia cầm 04/06/2019
594/TB-VP Hội đồng nhân dân Thông báo Kế hoạch và đầu tư Kết luận của Thường trực UBND tỉnh về bồi hoàn, hỗ trợ chi phí đầu tư Dự án Công viên Bãi Dương của Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang. 11/10/2016
145/KH-UBND Hội đồng nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Tư pháp Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2017 21/12/2016
153/UBND-TCD Hội đồng nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc đính chính văn bản 08/02/2017
129/KH-UBND Hội đồng nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 07/11/2016