Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 55

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
06/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh. 04/05/2018
30/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 17/11/2017
22/2017/TT-BTTTT Khác Thông tư Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Thông tư quy định mức giá tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận, gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 29/09/2017
23/2017/TT-BTTTT Khác Thông tư Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương. 29/09/2017
20/2017/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 23/09/2017
29/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 18/08/2017
26/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 28/07/2017