Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 37

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
16/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải Ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 09/05/2017
15/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang. 14/04/2017
14/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa ban tỉnh Kiên Giang. 03/03/2017
13/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 và giai đoạn ổn định ngân sách 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 24/01/2017
06/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Công an; Quốc phòng Về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Ủy ba nhân dân tỉnh Kiên Giang thành lập và ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017
07/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017
08/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải; Ngân hàng Về việc vay vốn để trả nợ gốc và đầu tư dự án phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/01/2017