Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1090

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
6043_VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Lao động TBXH Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. 11/10/2019
5990/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Y tế Về việc tham mưu triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. 11/10/2019
1351/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. 10/10/2019
1316/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc xây dựng kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03/10/2019
5794/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông V/v triển khai thực hiện kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản" trên địa bàn tỉnh. 02/10/2019
1304/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị. 02/10/2019
5608/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ. 20/09/2019