Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 648

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
03-NQ/TU Khác Nghị quyết Du lịch Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 16/11/2017
1749/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Khoa học và công nghệ; Nội vụ; Thông tin truyền thông V/v vận hành, sử dụng chính thức hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kiên Giang. 15/11/2017
1756/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. 15/11/2017
1757/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam V/v triển khai, quản lý tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. 15/11/2017
161/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang. 14/11/2017
2427/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Quốc phòng Về việc công nhận học viên được tuyển chọn đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 7, năm học 2017-2019. 14/11/2017
2419/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Trương Hồng Thắm. 14/11/2017