Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 984

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
67/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 17/01/2019
64/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết ngày 24/7/2018 và ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 17/01/2019
62/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/01/2019
59/UBND-TH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Chính phủ với địa phương 16/01/2019
249/VP-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông V/v chấp thuận về chủ trương cho 03 doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh 14/01/2019
36/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Lao động TBXH; Tư pháp V/v triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/01/2019
25/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông V/v tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 08/01/2019