Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 746

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
352/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Kế hoạch và đầu tư Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Qò Quao năm 2018. 21/02/2018
195/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v ứng phó với bão Sanba gần biển Đông. 13/02/2018
31-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn công tác tuyển truyền biển, đảo năm 2018. 13/02/2018
32-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018. 13/02/2018
170/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Giao thông vận tải Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh mai Anh Nhịn tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 13/02/2018
154/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Văn hóa và Thể thao Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa và Thể thao năm 2017, triển khai phương phướng và nhiệm vụ năm 2018. 08/02/2018
314/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nội vụ Về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội có tính chất đặc thù năm 2017. 07/02/2018