Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 924

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1051/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn từ nay đến cuối năm 2018 10/08/2018
1058_UBND-TH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v yêu cầu chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao đến tháng 7/2018. 08/08/2018
1005_UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã 02/08/2018
4185_VP-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn đến cuối năm 2018 01/08/2018
4091/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Công thương; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quốc phòng; Tài nguyên và môi trường; Y tế về việc rà soát, thực hiện các đề xuất, kiến nghị của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 26/07/2018
4000/VP-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai. 24/07/2018
3984_VP-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư V/v đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 24/07/2018