Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 430

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
350/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Kế hoạch và đầu tư Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại buổi làm việc thông qua Dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ lộ trình số hóa phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. 22/05/2017
66/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Du lịch; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Xây dựng Kế hoạch đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020. 22/05/2017
1138/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. 22/05/2017
1131/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải; Lao động TBXH Về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 22/05/2017
114/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Các lĩnh vực khác; Du lịch; Giao thông vận tải; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX. 19/05/2017
1097/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Công an; Quốc phòng; Văn hóa và Thể thao Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hà Tiên năm 2017. 18/05/2017
729/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế V/v tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. 17/05/2017