Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 560

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1173/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Giáo dục và Đào tạo; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Văn hóa và Thể thao V/v đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. 20/07/2017
488/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Nội vụ; Tài chính; Tư pháp; Thông tin truyền thông Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Tư pháp về tình hình thực hện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017. 14/07/2017
174/BC-UBND Ủy ban nhân dân Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nội vụ; Tài chính; Tư pháp; Thông tin truyền thông Kết quả đánh giá Chỉ số cải cach hành chính năm 2016 của tỉnh và phương hướng nâng lên Chỉ số cải cách hành chính những năm tiếp theo. 14/07/2017
1152/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Du lịch; Lao động TBXH; Văn hóa và Thể thao V/v chấn chỉnh hoạt động lữ hành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 14/07/2017
1508/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giáo dục và Đào tạo Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang 13/07/2017
483/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Kế hoạch và đầu tư; Xây dựng Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại cuộc họp nghe báo cáo dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước ngọt Vĩnh Thông (mở rộng) và Nhà máy nước Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá. 12/07/2017
111/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Tài chính; Thông tin truyền thông Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 12/07/2017