Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 857

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
08/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Giáo dục và Đào tạo Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019 20/05/2019
577/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và môi trường V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 17/05/2019
2730/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH Công văn về việc tham mưu tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc mộ liệt sĩ 16/05/2019
2637/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH về việc tham mưu thực hiện các đề nghị báo cáo kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/05/2019
535/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư V/v thực hiện Nghị quyết số 207/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 208/2019/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 07/05/2019
532/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU 07/05/2019
2444/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH Thực hiện hướng dẫn hoạt động năm 2019 của Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam 03/05/2019