Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 816

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
249/VP-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông V/v chấp thuận về chủ trương cho 03 doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh 14/01/2019
36/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Lao động TBXH; Tư pháp V/v triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/01/2019
25/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông V/v tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 08/01/2019
19/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH V/v triển khai thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh 07/01/2019
1/CTr-UBND Ủy ban nhân dân Chương trình Công thương; Du lịch; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngoại giao; Văn hóa và Thể thao; Y tế V/v chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 01/2019 07/01/2019
1/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Công an; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông; Xây dựng Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư 03/01/2019
1781/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông 28/12/2018