Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 841

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1172/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH Công văn về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam" năm 2019 07/03/2019
222/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Nội vụ Công văn về việc thực hiện kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban, Ban Chỉ đạo 138/CP và ban Chỉ đạo 389 quốc gia 06/03/2019
1128/VP-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Tài chính Công văn về việc thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 06/03/2019
5/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Thông tin truyền thông; Xây dựng; Y tế Về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/03/2019
206/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin truyền thông Công văn về việc tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản 04/03/2019
4/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 25/02/2019
871/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Lao động TBXH Công văn chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện việc trợ giúp xã hội đối vớ đối tượng bảo trợ xã hội 21/02/2019