Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>Tin tức – Sự kiện

Sự kiện nổi bật

  • Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”

    (08:59 | 23/06/2017)

     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 31-KH/BTG ngày 20-6-2017, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”. Qua đó, nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển.