Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>Tin tức – Sự kiện

Sự kiện nổi bật

  • Chuẩn bị tháo dỡ các đập ngăn mặn, giữ ngọt

    (10:09 | 24/05/2017)

    Để đối phó với tình hình khô hạn, xâm nhập mặn, vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã chỉ đạo đắp các đập ngăn mặn phục vụ sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Do tình hình khô hạn, xâm nhập mặn hiện nay đã giảm, lượng mưa cũng tăng dần, UBND tỉnh đã thông báo kế hoạch tháo dỡ các đập ngăn mặn, giữ ngọt trong thời gian tới.