Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19 đến 23/9

  (10:33 | 28/09/2016)

   Triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh; khẩn trương hoàn thành và triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua.  

 • Một số giải pháp phát triển kinh tế trong quý IV năm 2016

  (10:19 | 28/09/2016)

   Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

 • Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI năm 2016

  (10:11 | 28/09/2016)

   Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016, quý III năm 2016.  

 • Họp trực tuyến thành viên UBND tỉnh mở rộng thường kỳ tháng 9/2016

  (10:00 | 28/09/2016)

   Chiều ngày 27/9/2016, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã tổ chức cuộc Họp (trực tuyến) mở rộng thường kỳ tháng 9/2016 thông qua báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng và chương trình công tác tháng 10/2016. Ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, cùng tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Văn Huỳnh, Lê Thị Minh Phụng và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ Quốc tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước, các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn.

 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12 đến 16/9

  (10:26 | 19/09/2016)

   Thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer lần thứ X; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua.

 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05 đến 09/9

  (10:06 | 13/09/2016)

   Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; bãi bỏ quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; UBND tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua.

 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 29/8 đến 01/9

  (10:00 | 07/09/2016)

   Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế biển đến năm 2020; công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển khu vực Xẻo Nhàu; công khai thông tin về nội dung điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Kiên Giang để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân; tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động vận chuyển khách du lịch trên phương tiện thủy nội địa… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua.

 • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 22 đến 26/8

  (15:35 | 01/09/2016)

   Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập; phê duyệt quy hoạch phát triển công nghệ thông tin; tăng cường công tác quản lý đất đai; tổ chức Tết Trung thu năm 2016 cho trẻ em… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần qua.

 • Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2016 của tỉnh tiếp tục ổn định và có chuyển biến tích cực

  (16:51 | 30/08/2016)

   Sáng ngày 30/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc Họp (trực tuyến) thường kỳ tháng 8/2016 để nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh  tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm 2016 và chương trình công tác tháng 9/2016. Ông Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, cùng tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Anh Nhịn, Lê Thị Minh Phụng và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.  

 • 7 giải pháp phát triển kinh tế biển đến năm 2020

  (14:11 | 26/08/2016)

  Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 9/02/2007 của Bộ Chính trị về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang 5 năm qua (2011-2015) đã thực hiện đạt được một số kết quả đáng khích lệ đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế biển giai đoạn 2011-2015 đạt 11,4%/năm (giá cố định năm 1994); trong đó, nông lâm thủy sản 6,7%; công nghiệp xây dựng 10,7% và dịch vụ 14,9%. Tỷ trọng GDP kinh tế biển chiếm 73,3% GDP toàn tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp. GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 3.154 USD tăng gần 2 lần năm 2010.