Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

 • Công tác dân vận của cơ quan Nhà nước chuyển biến tích cực

  (10:18 | 23/09/2019)

  Sáng 20-9, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận (CTDV) của cơ quan Nhà nước các cấp tại Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh. Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

 • Những điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

  (13:18 | 15/09/2019)

  Luật phòng, chống tham nhũng 2018 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2019. Luật gồm có 10 chương, 96 điều. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có nhiều điểm mới so với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005. Trong đó, có một số điểm mới đáng chú ý, đó là:

 • Lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

  (09:05 | 12/09/2019)

  Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức (CBCC) và Luật Viên chức để làm cơ sở cho đoàn tham gia đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang chủ trì.

 • Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công việc

  (19:50 | 29/08/2019)

  Từ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 28-8 hàng năm làm ngày kỷ niệm Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước. Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh trước đây là Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân tỉnh (gồm chức năng giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Kiên Giang). Thực hiện Nghị định số 133/2004/NĐ-CP, ngày 9-6-2004 của Chính phủ về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 29-7-2004, Chủ tịch HĐND tỉnh ký quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12, ngày 11-12-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 13-2-2008, Chủ tịch HĐND tỉnh ký quyết định về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 • Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở

  (19:48 | 29/08/2019)

  Ngày 19-8-2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch 127/KH-UBND về việc tổ chức phát động phong trào thi đua (PTTĐ) “Cán bộ, công chức, viên chức  (CBCCVC) thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025. Theo kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo giám đốc (thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh và UBND huyện, thành phố (gọi tắt là cơ quan, địa phương, đơn vị) tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

 • Kiên Giang treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)

  (09:41 | 26/08/2019)

  Theo đó, thực hiện Thông báo số 176/TB-UBND ngày 21-8-2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các công sở, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và các hộ nhân dân trong toàn tỉnh sẽ treo Quốc kỳ mừng 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ bắt đầu từ buổi chiều ngày 01/9/2019 đến hết ngày 02/9/2019.

 • Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020

  (08:35 | 26/08/2019)

 • Chuyển nhận thức thành hành động cụ thể trong học tập và làm theo Bác

  (14:26 | 21/08/2019)

  Sáng qua, 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Điểm cầu Kiên Giang có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

 • Giám sát công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp

  (09:47 | 19/08/2019)

  Ngày 16-8-2019, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 182-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

 • Đầu tư phát triển nông nghiệp chất lượng cao

  (14:40 | 15/08/2019)

  Chiều 13-8, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh có buổi làm việc với Đảng ủy, ban giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.