Hòn Đất: Thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn
(15:54 | 26/02/2019)

Để bảo vệ tốt diện tích sản xuất nông nghiệp, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn trong mùa khô 2018-2019. UBND huyện Hòn Đất xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2018 – 2019

UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2018 - 2019 của đơn vị và địa phương mình quản lý.

 

Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành với các xã, thị trấn và các ngành của tỉnh nhằm điều tiết, sử dụng tiết kiệm nguồn nước hợp lý, chủ động nguồn nước để đảm bảo cung cấp cho bơm tưới vụ Đông Xuân 2018-2019 và Hè Thu 2019. Đồng thời, phục vụ cho phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các khu vực nuôi tôm và trồng lúa,

 

Chủ động triển khai công tác phòng, chống cháy rừng, kiểm soát, dập tắt kịp thời các vụ cháy rừng có khả năng xảy ra trong mùa khô 2018 -2019.

 

Chuẩn bị các phương án, kế hoạch cấp nước, đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho người dân vùng nông thôn, nhất là đối với ngirời dân tại các khu vực khó khăn, vùng chưa có tuyến ống cấp nước, điều kiện giao thông đi lại không thuận lợi để lấy nước.

 

Nhận định xu thế khí tượng, thủy văn từ nay đến tháng 4/2019. Xác đinh vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, mặn xâm nhập, thiếu nưởc sản xuất và sinh hoạt. Triển khai các giải pháp thực hiện gồm: Giải pháp công trình đảm bảo nước sinh hoạt vùng nông thôn. Tích cực vận động, tuyên truyền người dân vùng nông thôn khoan tạo nguồn thêm một số giếng khoan công suất từ 10-20m3/giờ và lắp đặt một số bồn nhựa chứa nước trong các hộ gia đình tại các khu vực bị ảnh hưởng của hạn mặn để tạo thêm nguồn nước sinh hoạt khi hạn hán vá xâm nhập mặn kéo dài.

 

Phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quy hoạch và đầu tư xây dựng các trạm cấp nước tại các xã, thị trấn theo Kế hoạch năm 2019. Phát động trong nhân dân liên kết xây dựng các bể trữ nước ngọt liên hộ, liên ấp,... để giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt, cần có chính sách xã hội hóa đầu tư các trạm cấp nước nông thôn đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện nhằm thu hút nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào việc thực hiện cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt theo qui định.

 

Đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ săn xuất nông nghiệp: UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát lại những khu vực có nguy cơ bị xâm nhập mặn, thiếu nước sản xuất để ứng phó kịp thời. Chủ động xây dựng Kế hoạch duy tu sửa chữa nạo vét thông thoáng các tuyến kênh cấp III, kênh nội đồng để tăng cường khả năng trữ nước và hạn chế tối đa thất thoát nước; khai thác vận hành công trình hợp lý, đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

 

Phối hợp Chi cục Thủy lợi tỉnh trong quá trình vận hành hệ thống cống ngăn mặn, thoát lũ trên tuyến đê biển một cách hợp lý theo yêu cầu thực tế của từng khu vực. Nhằm ngăn mặn, giữ ngọt và điều tiết nguồn nước phù hợp cho sản xuất.

 

Triển khai gia cố, đắp mới các đập ngăn mặn (đập đất) theo thời vụ đề tăng cường bảo vệ lúa Đông Xuân 2018-2019 và phục vụ cho nuôi trồng thủy sản.

 

Thực hiện các giải pháp phi công trình như: Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông, nâng cao năng lực và nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và nước biển dâng; yêu cầu các ngành, các cấp và tổ chức phải tập trung thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát mặn, giữ ngọt để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân. Thường xuyên thông tin về tình hình khí tượng, thủy văn, hạn hán, xâm nhập mặn, lịch đóng mở cống ngăn mặn, các chuyên đề hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm phòng, chống hạn hán để nhân dân biết và chủ động phòng, tránh; đồng thời, nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

 

Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm sóc và thu hoạch vụ Đông Xuân 2018-2019 và kế hoạch xuống giống vụ Hè Thu 2019 phù họp. Trên cơ sở đặc điểm nguồn nước của từng khu vực, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn, bố trí cơ cấu cây trồng, thời vụ sản xuất hợp lý; tăng cường thăm đồng, kết hợp kiểm tra các vùng sản xuất có khả năng bị ảnh hưởng mặn. Tổ chức hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, phòng trừ dịch hại và các kỹ thuật canh tác trong điều kiện hạn chế về nước tưới. Khuyến cáo nông dân kiểm tra chất lượng nước trước khi bơm tưới.

 

Đối với các vùng nuôi trồng thủy sản cần căn cứ vào dự báo thời tiết và tình trạng xâm nhập mặn để điều chỉnh lịch mùa vụ, thả nuôi trong điều kiện nhiệt độ và độ mặn cho phép. Chú trọng công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh và xử lý ô nhiễm môi trường nước, quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi, điện cho vùng nuôi tập trung (tôm công nghiệp và bán công nghiệp).

 

Quản lý, gìn giữ và bảo vệ hệ sinh thái rùng ngập mặn và vùng đất ngập nước ven biển, kết hợp phát triển rừng với xây dựng các mô hình kinh tế dưới tán rừng, tạo sinh kế cho người dân góp phần giảm nghèo cho nhân dân vùng ven biển, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên rừng.

 

Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương và phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có điều kiện về nguồn nước sạch để có kế hoạch tổ chức cấp phát, hỗ trợ về nguồn nước sạch và chỉ đạo ngành Y tế huyện dự trữ các loại chất, hợp chất khử khuẩn, làm sạch nước để phục vụ người dân vùng bị ảnh hưởng do hạn, mặn kéo dài. Đảm bảo đủ lượng nước tối thiểu phục vụ sinh hoạt…/.

Minh Ngọc