Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội đón Giao thừa và tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
(13:26 | 02/01/2019)