Sáp nhập trung tâm văn hóa, thể thao và trung tâm học tập cộng đồng
(10:08 | 27/11/2018)

Ngày 9-11-2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Thông báo số 751/TB-VP về ý kiến kết luận của đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua Đề án sáp nhập trung tâm văn hóa, thể thao và trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn thành trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.


Theo đó, thống nhất tên gọi của đơn vị là “Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn”. Diện tích đất quy hoạch của trung tâm không giới hạn diện tích đất tối đa, tùy điều kiện thực tế của từng địa phương sẽ có quy mô phù hợp, nhưng đảm bảo diện tích tối thiểu 1.500m2. Thời gian tổ chức triển khai thực hiện đề án từ năm 2019.
 

Thái Châu