Kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán và Lễ xuân Kỷ Hợi 2019
(13:49 | 20/11/2018)

Ngày 07-11-2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 2409/QĐ-BGTVT về Kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán và Lễ xuân Kỷ Hợi 2019.


Theo đó, để phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị, tổ chức có liên quan toàn ngành Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể sau:  Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Kỷ Hợi năm 2019; lập danh sách và phân công lãnh đạo, chuyên viên trực trong dịp tết, trong đó có đầy đủ thông tin: Họ tên, chức vụ, ngày trực, địa chỉ email, số fax gửi về Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia; công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến đơn vị của mình. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 

Thanh Bình