Thông báo về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong các ngày 26/9/2018 và ngày 27/9/2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(09:18 | 26/09/2018)
BBT