Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc Điều 1 của Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang.
(13:26 | 23/01/2017)