Hỏi: chính sách với giáo viên, công nhân viên ở vùng đặc biệt khó khăn
(21:05 | 04/10/2017)

Họ tên: Ngô Bích Po

Email: bichpo2013@gmail.com

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang Điện thoại: 01273253325

về việc: Chính sách với giáo viên, công nhân viên ở vùng đặc biệt khó khăn Nội dung:

Kính gửi cơ quan chức năng!

Áp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang được Thủ tướng Chính phủ phê duyên là Ấp đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 theo Quyết định sổ 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

Tôi xin hỏi, hiện nay cơ quan trường học đang đóng trên địa bàn ấp Vĩnh Lợi, vậy cán bộ, giáo viên, công nhân viên có được hưởng chế độ của Nghị định 64/2006/NĐ-CP và Nghị định 116/2010/NĐ-CP không?

Tôi xin cảm ơn!

 

TRẢ LỜI:

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 491/BBT ký ngày 22/9/2017 của Ban Biên tập Website Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử Chính phủ;

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi của Ngô Bích Po, địa chỉ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Trong đơn có nêu nội dung "...hiện nay cơ quan trường học đang đóng ừên địa bàn ấp Vĩnh Lợi, vậy cán bộ, giáo viên, công nhân viên có được hưởng chế độ của Nghị định 64/2006/NĐ-CP và Nghị định 116/2010/NĐ-CP không...". Nội dung này, Sở Giáo dục và Đào tạo xin trả lời như sau:

- Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 thì ấp Vĩnh Lợi thuộc xã Vĩnh Thạnh (KVII) được xác định là thôn “đặt biệt khó khăn”.

Như vậy, những công chức, viên chức và nhân viên trường học đóng trên ấp Vĩnh Lợi được hưởng mọi chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ- CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ (phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp công tác trong vùng đặc biệt khó khăn lâu năm,..)

- Riêng Nghị định 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009 của Chính phủ: quy định chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, trợ cấp và các ưu đãi khác đối với cán bộ, viên chức y tế, lao động hợp đồng và cán bộ, nhân viên quân y trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế của Nhà nước ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Nghị định này chủ yếu quy định chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trên đây là ý kiến giải đáp của Sở Giáo dục và Đào tạo. Xin trân trọng kính chào./.