Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
(15:47 | 01/08/2020)

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản 254/BC-UBND báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

BBT