Sở Thông tin và Truyền thông và UBND huyện Vĩnh Thuận: Ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển thông tin và truyền thông
(14:30 | 31/07/2020)

Chiều ngày 30-7, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Vĩnh Thuận tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển thông tin truyền thông giai đoạn năm 2020 - 2021. 

Ông Lâm Văn Sển (hàng đầu, bên trái) - Giám đốc Sở TTTT và ông Huỳnh Tấn Phi - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận ký kết thỏa thuận phát triển truyền thông. 


Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lâm Văn Sển - Giám đốc Sở TT-TT cho biết: Việc ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển TT-TT giữa Sở TT-TT và huyện Vĩnh Thuận nhằm tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin truyền thông. Theo đó, Sở TT-TT sẽ triển khai lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin xây dựng hệ thống một cửa điện tử cho huyện và các xã, thị trấn nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện chính quyền điện tử, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, ông Lâm Văn Sển mong muốn lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Thuận quan tâm chỉ đạo các ban, ngành và các xã, thị trấn tích cực, chủ động hơn nữa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử gắn với hiện đại hóa nền hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số…


Bên cạnh đó, Sở TT-TT còn chịu trách nhiệm, hướng dẫn các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận triển khai thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin truyền thông bao gồm: Bưu chính; viễn thông; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn, an ninh mạng; báo chí, truyền thông. Hỗ trợ huyện Vĩnh Thuận phát triển mạng lưới bưu chính; phát triển hạ tầng viễn thông; số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; triển khai xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, kết nối, liên thông các hệ thống thông tin giữa tỉnh và UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng; quản lý báo chí, xuất bản, thông tin, tuyên truyền.


Đồng thời, hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng cập nhập kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách của Phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT), Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh….. Hỗ trợ trang thiết bị có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, phòng họp không giấy, đường truyền và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về an toàn, an ninh mạng, công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông.


UBND huyện Vĩnh Thuận chịu trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Sở TT-TT trong triển khai thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin truyền thông tại địa phương. Đảm bảo Phòng VHTT là đơn vị tham mưu chính cho UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông nói chung và xây dựng “Chính quyền điện tử" trên địa bàn huyện. Tăng cường đội ngũ lãnh đạo quản lý cho Phòng VHTT và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp để đáp ứng được nhu cầu công việc ngày càng cao. 


Ngoài ra, Sở TT-TT và UBND huyện Vĩnh Thuận cũng cam kết cùng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các hoạt động hợp tác: Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin truyền thông. Triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về thông tin truyền thông tại địa phương./. 

Hương Trà