Khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly đối với trường hợp đi về từ các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao
(17:06 | 31/07/2020)

Ngày 31-7, UBND tỉnh ban hành Công văn 1003/UBND-KGVX đề nghị khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly đối với trường hợp đi về từ các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao.

BBT